درباره

دکتر سروش صفدریان

 سروش صفدریان هستم متولد سال 1363،
تحصیلاتم در حوزه مهندسی صنایع و دکترای مدیریت کارافرینی است.
در حدود 14 ساله که در کنار سمت های اجرایی، مشاور و مدرس مهارتهای کسب و کار و مدیریت هستم.
من به افراد کمک میکنم که اگر مالک کسب و کار هستند با سیستم سازی و مدیریت صحیح بهتر و موثرتر کسب و کار خودشون رو مدیریت کنند و به اهداف فروش و مالی خودشون دست پیدا کنند.