درباره و تماس با ما

برخی از خدمات ما:

  • آموزش مهارتهای کارآفرینی و شروع کسب و کار، رشد و توسعه کسب و کار، فرنچایزینگ و شراکت کارآفرینانه، متدهای خروج
  • آموزش مهارتهای نرم مدیریت
  • مربی گری و کوچینگ کسب و کارها و مدیران (Business Coaching)
  • ارائه خدمات مشاوره در زمینه کارآفرینی و کسب و کار
  • برگزاری دوره های آموزشی در سازمانها و موسسات آموزشی 

همکاران:

sadaf

سرکار خانم صدف رفیعی
مدیر برنامه ها